Efektívna príprava 

Šetrenie rozpočtu 

Využitím montérov pod vedením skúsených elektromontérov trasy a vodiče pripravíme rýchlo, efektívne a lacno presne podľa vašich predstáv.Pri ťahaní vodičov je dôležitý prehľad a systém. 
To mi dobre vieme. 
Na každý projekt je umiestnený elektromontér ktorý je tam od začiatku projektu do kanca. 
Vďaka tomu má úplny prehľad o materiále, prácach ktoré je potrebné dorobiť a o už dorobených. 
Pravidelne komunikuje sprevádza a podáva reporty vášmu projekt manažérovi. 
Organizuje prácu aby bola efektívna a stíhal sa časový harmonogram. 

Zapájanie

Počas ťahania vodičov začína zapájanie strojov. Zapájanie vykonávajú iba na to oprávnený pracovníci. Držia sa projektových dokumentácií a sú pravidelne kontrolovaný. 
Tak isto to je aj pri zapájaní rozvodových skríň. 


Pneumatika 

Elektrotechnické a pneumatické práce 

Taktiež sa na nás môžete spoľahnúť pri elektrotechnických a pneumatických prácach. Naši profesionáli urobia pneumatické a elektrotechnické rozvody k senzorom, snímačom, batériam, španerom a k všetkému čo potrebujete. Na základe projektovej dokumentácie. 
Efektívne riešenie problémov s nevyhnutnými skúsenosťami.